V projekte výstavby bytových domov .. Stará Husitská .. investor začal s výstavbou bytového domu II.

V súčasnosti je stavba v štádiu výkopu a betónovania základov. 

Predpoklad jej ukončenia je jar 2024. predaj bytov v tomto bytovom dome by mal začať v mesiacoch jún - júl 2023.

Bytový dom bude stavaný v súlade s rovnakým projektom ako bytový dom I.