Stará Husitská - Kontakt

Realiss

Predaj bytov zastrešuje realitná kancelária REALISS s.r.o.

Kontakt

Ing. Marian Môcik

0911 715 229

starahusitska@realiss.sk

SA investments, a.s.

Inverstor:
SA investments, a.s.
Hodžova 210/4, 010 01 Žilina
Č. stavebného povolenia: Sú 1110/21788/2017 vydané mestom Bánovce nad Bebravou

Napíšte nám