Stará Husitská - Parkovacie miesta

Parkovacie miesta

Parkovacie miesta

Stará Husitská  parkovanie

Parkovacie miesto Stav Cena
Miesto: 1 PREDANÉ
Miesto: 2 PREDANÉ
Miesto: 3 PREDANÉ
Miesto: 4 PREDANÉ
Miesto: 5 Voľné 8 000 €
Miesto: 6 Voľné 8 000 €
Miesto: 7 PREDANÉ
Miesto: 8 PREDANÉ
Miesto: 9 PREDANÉ
Miesto: 10 PREDANÉ
Miesto: 11 Voľné 8 000 €
Miesto: 12 Voľné 8 000 €
Miesto: 13 PREDANÉ
Miesto: 14 Voľné 8 000 €
Miesto: 15 Voľné 8 000 €
Miesto: 16 Voľné 8 000 €
Miesto: 17 Voľné 8 000 €
Miesto: 18 Voľné 8 000 €
Miesto: 19 PREDANÉ
Miesto: 20 PREDANÉ
Miesto: 21 REZERVOVANÉ
Miesto: 22 REZERVOVANÉ
Miesto: 23 Voľné 8 000 €
Miesto: 24 Voľné 8 000 €
Miesto: 25 REZERVOVANÉ
Miesto: 26 REZERVOVANÉ
Miesto: 27 Voľné 7 000 €
Miesto: 28 REZERVOVANÉ
Miesto: 29 REZERVOVANÉ
Miesto: 30 REZERVOVANÉ
Miesto: 31 Voľné 7 000 €
Miesto: 32 Voľné 7 000 €
Miesto: 33 Voľné 7 000 €
Miesto: 34 Voľné 7 000 €
Miesto: 35 Voľné 7 000 €
Miesto: 36 Voľné 7 000 €
Miesto: 37 REZERVOVANÉ
Miesto: 38 REZERVOVANÉ
Miesto: 39 REZERVOVANÉ
Miesto: 40 Voľné 10 000 €
Miesto: 41 Voľné 12 000 €
Miesto: 42 Voľné 12 000 €
Miesto: 43 REZERVOVANÉ
Miesto: 44 REZERVOVANÉ
Miesto: 45 REZERVOVANÉ
Miesto: 46 Voľné 7 000 €
Miesto: 47 Voľné 7 000 €
Miesto: 48 Voľné 7 000 €
Miesto: 49 REZERVOVANÉ
Miesto: 50 REZERVOVANÉ
Miesto: 51 Voľné 7 000 €
Miesto: 52 Voľné 7 000 €
Miesto: 53 Voľné 7 000 €
Miesto: 54 Voľné 7 000 €
Miesto: 55 Voľné 7 000 €
Miesto: 56 Voľné 7 000 €
Miesto: 57 Voľné 8 000 €
Miesto: 58 Voľné 6 000 €
Miesto: 59 Voľné 6 000 €
Miesto: 60 Voľné 6 000 €
Miesto: 61 Voľné 6 000 €
Miesto: 62 Voľné 7 500 €
Miesto: 63 Voľné 7 500 €
Miesto: 64 Voľné 7 500 €
Miesto: 65 Voľné 7 500 €
Miesto: 66 Voľné 7 500 €
Miesto: 67 Voľné 7 500 €
Miesto: 68 Voľné 9 000 €
Miesto: 69 Voľné 9 000 €
Miesto: 70 Voľné 9 000 €
Miesto: 71 Voľné 9 000 €
Miesto: 72 Voľné 7 500 €
Miesto: 73 Voľné 7 500 €
Miesto: 74 Voľné 6 000 €
Miesto: 75 Voľné 6 000 €
Miesto: 76 Voľné 6 000 €
Miesto: 77 Voľné 6 000 €
Miesto: 78 Voľné 6 000 €
Miesto: 79 Voľné 6 000 €
Miesto: 80 Voľné 6 000 €
Miesto: 81 Voľné 6 000 €
Miesto: 82 Voľné 6 000 €
Miesto: 83 Voľné 6 000 €
Miesto: 84 Voľné 6 000 €
Miesto: 85 Voľné 5 000 €
Miesto: 86 Voľné 5 000 €
Miesto: 87 Voľné 5 000 €
Miesto: 88 Voľné 5 000 €
Miesto: 89 Voľné 5 000 €
Miesto: 90 Voľné 5 000 €
Miesto: 91 Voľné 5 000 €
Miesto: 92 Voľné 5 000 €
Miesto: 93 Voľné 5 000 €
Miesto: 94 Voľné 5 000 €
Miesto: 95 Voľné 7 500 €
Miesto: 96 Voľné 7 500 €
Miesto: 97 Voľné 7 500 €
Miesto: 98 Voľné 7 500 €
Miesto: 99 Voľné 9 000 €
Miesto: 100 Voľné 9 000 €
Miesto: 101 Voľné 9 000 €
Miesto: 102 Voľné 9 000 €
Miesto: 103 Voľné 5 000 €
Miesto: 104 Voľné 5 000 €
Miesto: 105 Voľné 5 000 €
Miesto: 106 Voľné 5 000 €
Miesto: 107 Voľné 5 000 €
Miesto: 108 Voľné 5 000 €
Miesto: 109 Voľné 5 000 €
Miesto: 110 Voľné 5 000 €
Miesto: 111 Voľné 5 000 €
Miesto: 112 Voľné 5 000 €
Miesto: 113 Voľné 5 000 €
Miesto: 114 Voľné 6 000 €
Miesto: 115 Voľné 6 000 €
Miesto: 116 Voľné 6 000 €
Miesto: 117 Voľné 6 000 €
Miesto: 118 Voľné 6 000 €
Miesto: 119 Voľné 7 500 €
Miesto: 120 Voľné 7 500 €
Miesto: 121 Voľné 7 500 €
Miesto: 122 Voľné 7 500 €
Miesto: 123 Voľné 7 500 €
Miesto: 124 Voľné 7 500 €
Miesto: 125 Voľné 9 000 €
Miesto: 126 Voľné 9 000 €
Miesto: 127 Voľné 9 000 €
Miesto: 128 Voľné 9 000 €
Miesto: 129 Voľné 7 500 €
Miesto: 130 Voľné 7 500 €
Miesto: 131 Voľné 6 000 €
Miesto: 132 Voľné 6 000 €
Miesto: 133 Voľné 6 000 €
Miesto: 134 Voľné 6 000 €
Miesto: 135 Voľné 6 000 €
Miesto: 136 Voľné 6 000 €
Miesto: 137 Voľné 6 000 €
Miesto: 138 Voľné 6 000 €
Miesto: 139 Voľné 6 000 €
Miesto: 140 Voľné 6 000 €
Miesto: 141 Voľné 6 000 €
Miesto: 142 Voľné 6 000 €
Miesto: 143 Voľné 5 000 €
Miesto: 144 Voľné 5 000 €
Miesto: 145 Voľné 5 000 €
Miesto: 146 Voľné 5 000 €
Miesto: 147 Voľné 5 000 €
Miesto: 148 Voľné 5 000 €
Miesto: 149 Voľné 5 000 €
Miesto: 150 Voľné 5 000 €
Miesto: 151 Voľné 5 000 €
Miesto: 152 Voľné 5 000 €
Miesto: 153 Voľné 5 000 €
Miesto: 154 Voľné 5 000 €