Bezpečnosť by dnes už mala byť základným pilierom každého projektu. V snahe zabezpečiť maximálnu ochranu a pohodlie pre obyvateľov. preto projekt ..Stará Husitská.. v Bánovciach nad Bebravou nastavuje nový štandard v oblasti bezpečnostnej infraštruktúry v rámci mesta. S výstavbou bytových domov. ktoré sú chránené modernými technológiami. sa tento projekt stáva príkladom inovácie a starostlivosti o svojich obyvateľov.

Základným prvkom bezpečnosti. ktorý je vidno už pri vjazde k projektu je vstupná. diaľkovo ovládaná brána. ktorá zabezpečuje kontrolu prístupu do areálu. Táto technologická vymoženosť nie je len štýlovým doplnkom. ale je efektívnym riešením. ktoré zabraňuje neoprávnenému vstupu cudzích ľudí do areálu. Pre majiteľov bytov znamená toto riešenie istotu. že ich autá sú bezpečne chránené na parkoviskách pred prípadnými krádežami.

Okrem vstupnej brány je každý bytový dom vybavený elektronickým vrátnikom. ktorý je ovládaný priamo z interiéru jednotlivých bytov. Táto technológia umožňuje obyvateľom mať úplnú kontrolu nad tým. kto vstupuje do ich domova. Umožňuje im bezpečne a jednoducho spravovať prístupové práva pre návštevníkov a externé služby.

Jedinečnosť projektu Stará Husitská spočíva nielen v jeho architektonickom dizajne a moderných prvkoch. ale aj v jeho komplexnom bezpečnostnom systéme. V okolí Bánoviec nad Bebravou sa nenachádza žiadny iný bytový komplex. ktorý by bol takto intenzívne chránený a zároveň ponúkal taký vysoký štandard pohodlia pre svojich obyvateľov.

Bezpečnosť a pohodlie idú ruka v ruke a projekt ..Stará Husitská.. je toho dôkazom. Spoločne s modernými technológiami a dômyselným dizajnom vytvára tento projekt príjemné a bezpečné komunitné prostredie. Bezpečný domov a okolie nie je len luxus. ale základná potreba. ktorú si všetci obyvatelia zaslúžia.

Ak Vás projekte Stará Husitská. resp. ponuka bytov. kvalita použitých materiálov zaujíma dohodnite si s nami bezplatnú obhliadku vzorového bytu: