Na najnavštevovanejšej sociálnej sieti .. Facebook .. sme pre Vás vytvorili skupinu pod názvom .. Projekt Stará Husitská .. kde sa môžete prihlásiť za člena.

Účelom siete je prinášať Vám v aktuálnom čase najjednoduchšie dostupné informácie a aktuality zo stavu budovania projektu.

Tiež by mala skupina slôžiť. ako priestor na zodpovedanie otázok. prípadne ako priestor pre diskusiu k témam týkajúcich sa projektu.

Veríme. že splní účel a očakávania. nájdete v nej hodnotné informácie a stane sa prínosom pre celý projekt. 

Skupina je súkromná a vstup do nej je možný len pre budúcich majiteľov jednotlivých bytov.